WSTĘP
Lycamobile sp. z o.o. (dalej "Lycamobile") starannie dba o dane osobowe swoich użytkowników. Lycamobile ściśle przestrzega przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku (dalej "Ustawa") oraz innych przepisów prawa z zakresu ochrony prywatności danych i ich przechowywania.
 
Niniejsza Polityka ochrony prywatności danych osobowych wraz z ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Lycamobile opisuje sposób w jaki generuje się, gromadzi, wykorzystuje, przetwarza oraz przechowuje dane osobowe, które dostarczają Lycamobile jej użytkownicy lub które są generowane lub gromadzone podczas korzystania z usług online oraz telefonicznych przez użytkowników Lycamobile.
 
Prosimy poświęcić chwilę, aby zapoznać się z naszą Polityką Ochrony prywatności danych osobowych w celu zapoznania się z możliwościami dotyczącymi wykorzystania Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, dlatego radzimy użytkownikom odwiedzać co jakiś czas stronę Lycamobile by monitorować wprowadzane przez nas zmiany.
 
Dla celów określonych w Ustawie administratorem danych jest Lycamobile sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie (02-697). Adres spółki i jednocześnie adres do korespondencji to ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa. Jeśli chcą się Państwo skontaktować ze spółką w sposób pisemny należy pisać pod wyżej wskazany adres.
 
DANE OSOBOWE, KTÓRE MOŻEMY OD PAŃSTWA OTRZYMAĆ
 
Możemy wygenerować i zgromadzić o Państwu poniższe dane osobowe:
 
 • Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu komórkowego, dane połączeń telefonicznych (włączając w to dane o ruchu i lokalizacji), informacje o doładowaniach karty, informacje o karcie płatniczej lub kredytowej, informacje na temat płatności, nagrania z poczty głosowej lub inne informacje, które mogą być niezbędne do świadczenia przez Lycamobile niektórych usług.
 • Jeśli będą się Państwo pisemnie kontaktować z naszym Działem Obsługi Klienta możemy zachować dokumenty świadczące o korespondencji, w tym kopie e-maili i Państwa adres mailowy. Możemy również monitorować lub zapisywać rozmowy telefoniczne przeprowadzone z Działem Obsługi Klienta w celu kontrolowania odpowiedniej jakości świadczonych usług.
 • Informacje, które są wpisywane do formularzy na stronie internetowej Lycamobile, w tym informacje dostarczone przy rejestracji do korzystania ze strony internetowej Lycamobile lub aktywowania konta użytkownika, przy prenumeracie produktów i usług Lycamobile lub przy zamawianiu kolejnych produktów lub usług Lycamobile.
 • Lycamobile może również poprosić użytkowników o podanie o sobie informacji w momencie zgłaszania problemu występującego na stronie Lycamobile lub związanego z produktami lub usługami telefonicznymi.
 • Lycamobile może zapisać szczegółowe informacje dotyczące wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej, w tym na blogach internetowych i innych informacji komunikacyjnych czy dla własnych celów rozliczeniowych bądź innych celów.
 • Okazjonalnie Lycamobile może zbierać dane, które są później wykorzystywane w taki sposób, aby pomóc Lycamobile dostarczać użytkownikom produkty i usługi lepszej jakości. Na przykład, Lycamobile może okazjonalnie poprosić użytkowników o wypełnienie kwestionariusza, gdyż tylko w ten sposób może dowiedzieć się jak oceniają Lycamobile jej użytkownicy. Lycamobile może także poprosić użytkowników o wypełnienie ankiet, które Lycamobile wykorzysta do badania rynku. Jednak wypełnienie takich ankiet nie jest obligatoryjne.
 • Lycamobile może uzupełnić informacje, które przekazują jej użytkownicy, a które otrzymuje od osób trzecich, na przykład od innych operatorów sieci lub innych członków gospodarstwa domowego użytkowników.
ADRESY IP I PLIKI "COOKIES"
 
Lycamobile może zbierać informacje na temat komputerów użytkowników, w tym adresy IP ich komputerów, systemów operacyjnych, rodzaju przeglądarki do administrowania systemem. Lycamobile może również zbierać informacje na temat ogólnego wykorzystania komputerów użytkowników za pomocą plików "cookies", które są przechowywane na dysku twardym każdego komputera.
 
Plik "Cookie" to mały plik, na który składają się niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW, który prosi użytkownika komputera o pozwolenie zapisania go na dysku twardym komputera. Po wyrażeniu na to zgody, plik jest dodawany do systemu i pomaga analizować ruch sieciowy oraz informuje użytkownika, kiedy odwiedza daną stronę. Pliki "Cookies" pozwalają aplikacjom internetowym reagować na użytkownika komputera jak na jednostkę. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działanie do potrzeb i upodobań danego użytkownika poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji dotyczących jego preferencji. Pliki "Cookies" pomagają Lycamobile zapewnić użytkownikom lepszą stronę internetową, umożliwiając monitorowanie, które strony są użytkownikom Lycamobile najbardziej przydatne.
 
Użytkownik może odmówić przyjęcia pliku "Cookie" aktywując odpowiednie ustawienie w przeglądarce, które pozwala niezapisywać plików "Cookies". Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "Cookies", może spowodować, że użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych części strony internetowej Lycamobile. Po zalogowaniu się na stronie Lycamobile system będzie wysyłał pliki "Cookies" użytkownikowi, chyba, że opcja pozwalająca na niezapisywanie plików "Cookies" jest włączona.
 
JAK LYCAMOBILE WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW
 
Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są w celach:
 
 • Dostarczenia produktów i Usług użytkownikom.
 • Administrowania Konta użytkownika przez Dział Obsługi Klienta.
 • Dostarczania informacji użytkownikom, np. o awariach sieci.
 • Badania rynku i rejestrowania bezpośrednich preferencji marketingowych użytkowników.
 • Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
Jeśli użytkownik wyrazi zgodę Lycamobile i inne spółki Lyca będą mogły kontaktować się z użytkownikiem listownie, telefonicznie, za pośrednictwem e-maila lub SMSa, aby informować go o produktach i usługach oferowanych przez Lycamobile i inne spółki z grupy Lyca, w tym o specjalnych ofertach i promocjach, które mogą zainteresować użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji lub żeby kontaktowano się z nim w ten sposób, może w każdej chwili, bez żadnych opłat, cofnąć zgodę na stosowanie takiego bezpośredniego marketingu, prosząc Lycamobile o umieszczenie go na specjalnej liście. Użytkownik może również o to poprosić kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub wysyłając e-maila na adres: unsubscribe@lycamobile.pl.
 
Dane osobowe użytkowników będą przechowywane starannie, będą kompletne i aktualne. Lycamobile będzie generowała jedynie te dane, które są adekwatne i istotne. Dane osobowe, które są dodatkowe nie będą generowane lub gromadzone. Lycamobile nie ujawni danych osobowych, które są nieprawidłowe dla celów odnoszących się do produktów i usług oferowanych użytkownikom. Jednak Lycamobile ujawni dane osobowe, które będzie zobowiązana ujawnić w związku z ustawowymi i wykonawczymi przepisami prawa, np. przepisami telekomunikacyjnymi.
 
W celu wypełnienia przez Lycamobile zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Lycamobile może ujawnić dane osobowe użytkowników innym firmom, które będą przetwarzać dane osobowe w imieniu Lycamobile. Takie osoby trzecie mogą korzystać z danych tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i przepisami prawa i są zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia danych.
 
Może również zaistnieć konieczność przekazania danych osobowych użytkowników przez Lycamobile osobom trzecim, np. naszym dostawcom i usługodawcom z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na przykład, Lycamobile korzysta z call center i usług technicznych spółki powiązanej z siedzibą w Indiach. W przypadku, gdy przepisy o ochronie danych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie przewidują takiego samego poziomu ochrony danych co w Rzeczpospolitej Polskiej, Lycamobile podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia prawa użytkowników do prywatności, aby było co najmniej zgodne z wymogami prawa polskiego, w tym Lycamobile będzie wymagać stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa od takich osób trzecich, określonych w umowie zawartej między nami, w celu ochrony danych osobowych i monitorowania zgodności takich środków bezpieczeństwa przez cały okres naszych relacji z takimi osobami trzecimi.
 
W JAKI SPOSÓB PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW LYCAMOBILE
 
Wszelkie informacje wysyłane do Lycamobile są szyfrowane (kodowane) przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL). Jest to standard technologii szyfrowania, który chroni dane osobowe w momencie wysyłania ich przez Internet przed ich przechwyceniem i nadużyciu przez osoby trzecie. Kiedy dane osobowe docierają do Lycamobile zapisywane są na bezpiecznym serwerze, tak aby mogły być odczytane tylko przez autoryzowany personel. Pomimo, że Lycamobile dokłada wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczne środowisko do ochrony danych osobowych użytkowników, Lycamobile nie może zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych, które użytkownik przekazuje Lycamobile za pośrednictwem Internetu.
 
Dane osobowe, które Lycamobile zbiera od swoich użytkowników mogą być przenoszone i przechowywane w miejscu przeznaczenia poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Dane osobowe mogą wtedy być przetwarzane przez pracowników, którzy działają poza EOG i którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Pracownicy ci mogą być zaangażowani w, między innymi, realizację zamówienia, proces płatności oraz świadczenie dodatkowych usług. Na przykład, Lycamobile korzysta z call center i usług technicznych świadczonych przez jednostki powiązane w Indiach.
 
W przypadku, gdy przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza EOG nie przewidują takiego samego poziomu ochrony danych co w Rzeczypospolitej Polskiej, Lycamobile podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, żeby prawo użytkowników do prywatności było co najmniej zgodne z wymogami prawa polskiego, w tym Lycamobile będzie wymagać stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa od takich osób trzecich, określonych w umowie zawartej między nami, w celu ochrony danych osobowych użytkowników Lycamobile oraz do monitorowania zgodności z takimi środkami bezpieczeństwa przez cały okres naszej współpracy z takimi przedsiębiorstwami powiązanymi.
 
Lycamobile może, ale nie jest zobowiązana, chyba że jest to wymagane przez prawo w sposób określony poniżej, zachować pewne szczególne rodzaje danych osobowych, które są niezbędne do: (i) zidentyfikowania punktu zakończenia sieci lub telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego otrzymującego połączenie i dzwoniącego, (ii) identyfikacji (data i godzina połączenia i czas jego trwania, rodzaj połączenia, lokalizacja urządzeń telekomunikacyjnych na okres 12 miesięcy. 
 
DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
 
Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Lycamobile kopi wszystkich danych osobowych, które szczegółowo go zidentyfikują i które są w posiadaniu Lycamobile.
Jeśli użytkownik chce otrzymać kopie swoich danych osobowych, należy napisać do Lycamobile  Sp. z o.o. na adres: ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa. Pisząc do nas, prosimy o zaznaczenie na kopercie "Wniosek o Dostęp do Danych osobowych" ["Data Access Request"] i podać odpowiednie informacje identyfikujące użytkownika. Należy również wskazać konkretne dane osobowe, do których użytkownik chce mieć dostęp.
 
Masz również prawo do poprawienia nieścisłych danych osobowych, które szczególnie Cię identyfikują, a znajdujących się w posiadaniu Lycamobile. Jeśli użytkownik stwierdzi, że Lycamobile posiada nieprawidłowe dane osobowe, należy napisać do Lycamobile w taki sam sposób jak opisano powyżej. W liście, należy określić konkretne dane osobowe, które użytkownik uważa za nieprawidłowe i sposób w jaki należy je skorygować. Rozpatrzenie takiego wniosku może potrwać do 40 dni, jednak nie zostanie pobrana za to żadna opłata administracyjna.
 
ZMIANY POLITYKI
 
Lycamobile zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w celu uwzględnienia zmian w procedurach Lycamobile i wszelkich zmian przepisów prawa lub zmian regulacyjnych. Wszelkie zmiany dokonywane w naszej Polityce Prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej.
 
LINKI DOSTĘPNE NA STRONIE LYCAMOBILE DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
 
Należy pamiętać, że strona internetowa Lycamobile może umożliwiać dostęp do innych stron internetowych za pomocą linków. Po kliknięciu na link do jakiejkolwiek z tych stron, należy pamiętać, że te strony internetowe żądzą się swoją własną polityką prywatności oraz, że Lycamobile nie jest odpowiedzialna za ich politykę prywatności, bezpieczeństwa lub treść tych stron.

Group Site
Wróć do początku strony Przewiń w dół

Transmisja na żywo - transmisja audio na żywo PSL T20

 
PSL Banner

* To jest pole obowiązkowe

Nowy użytkownik:

Powracający użytkownik: