Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Regulamin programu „Zaproś znajomego”

Program „Zaproś znajomego” umożliwia użytkownikom wysyłanie zaproszeń swoim znajomych w celu dołączenia do sieci/usługi Lycamobile, a każde zweryfikowane zaproszenie zostanie nagrodzone.

1. Definicje

Zapraszający: Użytkownik Lycamobile zapraszający znajomego w celu dołączenia do Lycamobile w dobrej wierze.

Zapraszany: Nowy użytkownik Lycamobile który pomyślnie doładował konto.

Doładowanie za zaproszenie: Kwota doładowania przekazana przez Lycamobile użytkownikowi którego zaproszenie zostało zweryfikowane.

2. Obowiązki Zapraszającego:

Masz możliwość wysłać zaproszenie na adres email zapraszanej osoby lub wysłać kartę SIM pocztą na adres zapraszanej osoby.

Aby wysłać kartę SIM pocztą na adres zapraszanej osoby, musisz posiadać zgodę tej osoby i mieć prawo do dostępu/wykorzystywania danych osobowych takich jak adres zamieszkania i adres email.

Zaproszone mogą być tylko te osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z usług Lycamobile i są zainteresowane doładowaniem konta.

W chwili gdy Zapraszany doładuje swoje konto, otrzymasz wiadomość SMS o zweryfikowanym zaproszeniu.

W ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS, Twoje konto zostanie doładowane.

3. Obowiązki Zapraszanego:

Podczas składania zamówienia przez internetowy formularz na stronie Lycamobile należy podać numer Lycamobile oraz kraj zamieszkania Zapraszającego. Np. https://www.lycamobile.pl/po/free-sim-request
Dane przekazane w inny sposób nie zostaną poddane weryfikacji, a procedura zaproszenia zostanie unieważniona.

4. Karty SIM objęte programem:

Aby zamówić kartę SIM na terenie Polski należy kliknąć w link wiadomości email i wypełnić formularz internetowy na stronie Lycamobile: https://www.lycamobile.pl/po/free-sim-request

Karty SIM zamówione za pomocą powyższej metody nie mają środków na koncie, chyba że w formularzu wybrano opcję zakupu.

Karty SIM zakupione w punktach sprzedaży detalicznej lub uzyskane w ramach różnych promocji nie spełniają warunków programu.

Karty SIM zostaną dostarczone do Zapraszanych w terminie od 3 do 7 dni roboczych. Jednakże mogą nastąpić opóźnienia z przyczyn niezależnych takich jak np. warunki pogodowe.

Gdy wysyłka zostanie potwierdzona, Zapraszający i Zapraszany nie będą mogli odwołać lub zmienić zamówienia.

5. Co zyskuję jako Zapraszający?:

Zapraszający musi korzystać z usługi minimum 45 (czterdzieści pięć) dni kalendarzowych od daty rejestracji numeru Lycamobile oraz jednorazowo doładować w tym czasie konto kwotą minimum 10zł,

Zapraszający otrzyma „doładowanie za zaproszenie” tylko gdy zapraszany spełni jeden z dwóch warunków: (a) doładuje otrzymaną kartę SIM minimalną dostępną kwotą lub (b) aktywuje pakiet w kraju, w którym nastąpi aktywacja otrzymanej karty SIM. Aby uzyskać więcej informacji na temat minimalnej kwoty doładowania należy odwiedzić stronę https://www.lycamobile.pl/po/raf

W chwili gdy Zapraszany doładuje swoje konto, Zapraszający otrzyma wiadomość SMS o zweryfikowanym zaproszeniu i w ciągu 24 otrzyma doładowanie w prezencie.

6. Postanowienia ogólne:

Koszty poniesione w związku z opłatami za przesyłkę nie stanowią podstawy dla roszczenia o zyski za zaproszenie.

Od momentu otrzymania kodu PIN zaproszenia, Zapraszający ma maksymalnie 30 dni na uzyskanie doładowanie i kolejne 30 dni na jego wykorzystanie.

„Doładowanie za zaproszenie” może być wykorzystane tylko w powiązaniu z kontem Użytkownika na które zostało przekazane. Użytkownik nie ma możliwości przekazać ani wymienić otrzymanych na swoje konto środków. Środki nie mogą być wymienione na pieniądze lub żaden inny ekwiwalent.

W przypadku podejrzenia, że oferta używana jest nieuczciwie lub w celu nadużycia, Lycamobile zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania nagrody „Doładowanie za zaproszenie”.

Lycamobile zastrzega sobie prawo do wycofania lub zawieszenia przekazania nagrody „Doładowanie za zaproszenie” w przypadku podejrzenia, że Zapraszający lub Zapraszany nie spełnia warunków programu, aktywuje karty w sposób nieuczciwy lub naruszył jeden z punktów regulaminu programu lub regulaminu Lycamobile https://www.lycamobile.pl/po/termsandconditions.

Lycamobile zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub wycofania się z programu w dowolnym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Inne Usługi